Νέο μηχάνημα απολύμανσης και πλύσης απέκτησε ο Δήμος Πετρούπολης Ο Δήμος Πετρούπολης απέκτησε νέα κινητή μονάδα πλύσης & απολύμανσης μέσω του προγράμματος Φιλόδημος ΙΙ για πλατείες, πεζοδρόμια, πλακοστρώσεις και γενικά για την καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων και αστικού εξοπλισμού. Το συγκεκριμένο μηχάνημα χρησιμοποιεί νερό μαζί με καθαριστικό υγρό σε υψηλές θερμοκρασίες και πιέσεις, ώστε να απομακρύνει…

Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου - Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται για τη βελτίωση των συστημάτων και  μέσων που είναι κατάλληλα για τη διασφάλιση της ικανοποιητικής συντήρησης των υφιστάμενων χώρων πρασίνου  του Δήμου και της δημιουργίας νέων. - Μελετά και εισηγείται για τις τεχνικές προδιαγραφές και τις αναγκαίες ποσότητες των κάθε είδους τεχνικών μέσων και υλικών που απαιτούνται…

Τμήμα Διαχείρισης& Συντήρησης Οχημάτων - Διαχειρίζεται το στόλο των οχημάτων του Δήμου (απορριμματοφόρα, διάφορα αυτοκινούμενα μηχανήματα, φορτηγά και επιβατηγά οχήματα) μεριμνώντας για τη στελέχωσή τους, την ασφάλισή τους και τον εφοδιασμό με όλα τα σχετικά με την κίνηση έγγραφα. - Παρακολουθεί και εποπτεύει την κίνηση των οχημάτων του Δήμου, την κατανάλωση καυσίμων και την ανάγκη…

Τμήμα Αποκομιδής Απορριμάτων & Ανακυκλώσιμων υλικών - Διενεργεί με τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά μέσα το έργο της αποκομιδής των αστικών απορριμμάτων και των ανακυκλούμενων υλικών  και την μεταφορά τους στους ΧΥΤΑ ή τα εργοστάσια επεξεργασίας τους. - Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των οχημάτων και τεχνικών μέσων που…

Διευθυντής Παρέχει γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη προς τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και τα Τμήματά της  και συγκεκριμένα: - Το γραφείο αυτό έχει την  ευθύνη για όλες τις υποθέσεις της Δ/νσης και ενημερώνει το Δ/ντή για κάθε υπόθεση. - Παρακολουθεί τη διακίνηση της αλληλογραφίας της Δ/νσης , τηρεί βιβλίο πρωτοκόλλου, πρωτοκολλεί την εισερχόμενη αλληλογραφίας της Δ/νσης,…

Τμήμα Καθαρισμού & Φύλαξης Κτιρίων, Κοινοχρήστων Χώρων - Διαμορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράμματα και συγκροτεί τα συνεργεία για τον καθαρισμό των οδών και των λοιπών κοινοχρήστων χώρων του Δήμου και τη συγκέντρωση  των απορριμμάτων σε χώρους μεταφόρτωσης. - Διενεργεί με τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά μέσα το έργο του  καθαρισμού των οδών και των λοιπών…

Τμήμα Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας - Σχεδιάζει, προγραμματίζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων, δράσεων και μέτρων για την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος  στην περιοχή του Δήμου. - Μεριμνά για την προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων και την καταπολέμηση της ρύπανσης στην περιοχή του Δήμου. - Παρακολουθεί την εφαρμογή των ρυθμίσεων…