Γνωστοποίηση σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ , καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη,
Οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων είναι από 14/10/2019 έως και 23/10/2019.
Διαβάστε το πλήρες κείμενο της γνωστοποίησης.
Κατεβάστε την αντίστοιχη αίτηση.