Δείτε την πρόσκληση της 6ης Τακτικής Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος – Γραφείο Δημάρχου – Κ. Βάρναλη 76-78 ) στις 11 Οκτωβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00.
Αρχεία:
Πρόσκληση 6ης Τακτικής Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής.