Δωρεάν διανομή ροδακίνων.

Δωρεάν διανομή ροδακίνων.Καλούνται οι κάτοικοι του Δήμου Πετρούπολης που ανήκουν κατά προτεραιότητα στις κατηγορίες :

Α)Δικαιούχοι κάρτας σίτισης της ανθρωπιστικής κρίσης.

Β)Δικαιούχοι των κοινωνικών παντοπωλείων των Δήμων,
να προσέλθουν την Τρίτη 8/9 στο ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΤΡΑΣ για την παραλαβή των ροδακίνων.

ΩΡΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: 09.00-18.00
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 210 5064065, 210 5064086

ΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ:
>Kάρτα σίτισης της ανθρωπιστικής κρίσης.
>Το δελτίο της αστυνομικής ταυτότητας.
>Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.