Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάδειξη αναδοχου, για την δαπάνη πιστοποίησης των παιδικών χαρών του Δήμου, από πιστοποιημένο εκτιμητή.