Ανακοίνωση για την μεταβολή των όρων υπολογισμού του χρόνου εμπειρίας για τη μοριοδότηση των συμμετεχόντων στις διαδικασίες πρόσληψης, σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων των δήμων.

Το Υπουργείο Εσωτερικών με το 52879/21.08.2020 έγγραφό του, επέφερε αλλαγές των όρων μοριοδότησης  όσον αφορά τον υπολογισμό του χρόνου εμπειρίας  των συμμετεχόντων στις διαδικασίες πρόσληψης, σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων των δήμων.

Παρακαλούμε ενημερωθείτε από το σχετικό έγγραφο.

Έγγραφο ΥΠΕΣ52879/21082020