Δείτε την πρόσκληση της  3ης Τακτικής Συνεδρίασης η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Πολιτιστικό Κέντρο (Εθνικής Αντίστασης 61) στις 26 Αυγούστου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00

Αρχεία:

Πρόσκληση 3ης Τακτικής Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής.