ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΥΛΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, της υπ αριθμ 39 /2020 μελέτης του Δήμου για την: «Προμήθεια στυλών και σημάτων οδικής ασφάλειας και πινακίδων ρύθμισης κυκλοφορίας και ενημέρωσης» συνολικής εκτιμώμενης αξίας 22.320,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Η σχετική οικονομική προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί μέχρι την Δευτέρα 06/07/2020, από 8:00 έως τις
14:00 (προσωπικά ή μέσω courier ή μέσω email) .
Αρχεία:
1.Πρόσκληση
2.Μελέτη