Αναπλάσεις Πλατειών

Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «Αναπλάσεις πλατειών Δήμου Πετρούπολης»

Ο Δήμος Πετρούπολης υπέβαλλε πρόταση χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» άξονας Προτεραιότητας 1, «Αστική Αναζωογόνηση 2019 – 2020» συνολικού προϋπολογισμού 1.460.719,52 € με τίτλο πράξης «Αναπλάσεις πλατειών Δήμου Πετρούπολης».
Πρόκειται για μελέτη, που εκπόνησε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πετρούπολης και υπέβαλε το Τμήμα Προγραμματισμού Ανάπτυξης και Οργάνωσης που περιλαμβάνει επεμβάσεις για την περιβαλλοντική αναβάθμιση επτά (7) χώρων πρασίνου και την απόδοση στον πολίτη όσο το δυνατόν μεγαλύτερων επιφανειών δημόσιου χώρου, ο οποίος θα καθίσταται ελκυστικός στο χρήστη και φιλικός στο περιβάλλον.

Οι επεμβάσεις αυτές κινούνται στη λογική της αναβάθμισης του δημόσιου χώρου με σημειακές παρεμβάσεις που συνδυάζουν τη χρηστικότητα, την αισθητική και την προσβασιμότητα σε όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες. Η διαμόρφωση των επτά (7) παραπάνω χώρων θα γίνει σύμφωνα με τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού (όπως την αύξηση του πρασίνου και την επίτευξη της μέγιστης δυνατής ποιότητας και ασφάλειας) καθώς και τις αρχές της προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ, έχοντας συμπεριλάβει τις οδηγίες Σχεδιασμού «Σχεδιάζοντας για όλους» του Γραφείου Μελετών για ΑμεΑ του ΥΠΕΧΩΔΕ, για την προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρία.
Οι επτά (7) αυτοί χώροι θα συμβάλουν στην αναβάθμιση του Δήμου Πετρούπολης, βελτιώνοντας σημαντικά την εικόνα, την αισθητική και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του φυσικού-αστικού περιβάλλοντος, δημιουργώντας μια διαδρομή περιπάτου που διατρέχει τον ιστό της πόλης και συνδέει μεταξύ τους τα σημεία πρασίνου, ενώ αναμένεται να αποτελέσουν πόλο έλξης, συνάθροισης, ξεκούρασης, περιπάτου και αναψυχής για τους επισκέπτες κάθε ηλικίας.
Συγκεκριμένα οι επεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν στις κάτωθι πλατείες:
▪️Πλατεία επί των οδών Βαλτετσίου – Έλλης – Χρυσοστόμου Σμύρνης, ΟΤ 8Α
▪️Πλατεία επί των οδών Κολοκοτρώνη – Πατρ. Γρηγορίου Ε – Καραϊσκάκη – Δεληγιάννη, μεταξύ των ΟΤ 56 & ΟΤ 58
▪️Πλατεία Γεωργίου Καραϊσκάκη επί των οδών Αγ. Λαύρας, Π. Γρηγορίου Ε’, Καραϊσκάκη και Δεληγιάννη, ΟΤ 189Α
▪️Χώρος πρασίνου –Κ.Χ. επί της οδού Πλουμπίδη 8-10, ΟΤ 960
▪️Ευρύς κοινόχρηστος χώρος – πεζόδρομος εντός του ΟΤ 69 μεταξύ των οδών Αγίου Ιωάννη και Δεληγιάννη
▪️Πλατεία επί των οδών Τριπόλεως, Ηροδότου και Σαμαρίνας, ΟΤ 1020
▪️Πλατεία Θέτιδος επί των οδών Θέτιδος Κολοκοτρώνη και Ξάνθου μεταξύ των ΟΤ 180, ΟΤ 458 & ΟΤ 465

Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «Αναπλάσεις πλατειών Δήμου Πετρούπολης» Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «Αναπλάσεις πλατειών Δήμου Πετρούπολης»