Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών μηχανογράφησης-φωτοτυπικών και φαξ.