Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια χημικού υλικού για τις ανάγκες συντήρησης της κολυμβητικής δεξαμενής του Δημοτικού Κολυμβητηρίου.