Ενημέρωση Επιχειρήσεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος σχετικά με την παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων.

Ενημέρωση Επιχειρήσεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος σχετικά με την παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων.

ο Δήμος Πετρούπολης στα πλαίσια στήριξης και λειτουργίας των Επιχειρήσεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος με μέτρα για την πρόληψη της εξάπλωσης της πανδημίας του κορωνοϊού, καλεί τους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων που επιθυμούν να αναπτύξουν τραπεζοκαθίσματα σε κοινόχρηστους χώρους, να απευθυνθούν με αίτησή τους στη Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Δραστηριότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους, προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα εκπλήρωσης τους, έως την Παρασκευή 22 Μαΐου 2020.

Η αίτηση θα συνοδεύεται από τοπογραφικό σκαρίφημα του χώρου που επιθυμούν να τους παραχωρηθεί και θα κατατεθεί στην αρμόδια υπηρεσία κατόπιν συνεννόησης.

Για ραντεβού με την υπηρεσία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στα τηλ. 213-2024489, 496 & 498.