Δείτε την πρόσκληση της   μέσω τηλεδιάσκεψης 10ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 Μαΐου 2020 και ώρα 20:30.
Αρχεία:
Πρόσκληση της 10ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.