Οριστικοί Πίνακες Μοριοδότησης για τις Εγγραφές στους Δημοτικούς Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Πετρούπολης για το σχολικό έτος 2021-2022

Ο Δήμος Πετρούπολης ενημερώνει ότι αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του οι οριστικοί πίνακες κατάταξης της μοριοδότησης αιτήσεων εγγραφής στους Δημοτικούς Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της πόλης, για το σχολικό έτος 2021-2022.

 Στους πίνακες που ακολουθούν έχουν μοριοδοτηθεί μόνο οι αιτήσεις με πλήρη δικαιολογητικά. Οι αιτήσεις με ελλιπή στοιχεία καθώς και οι εκπρόθεσμες, δεν μοριοδοτήθηκαν.

Οι ενδιαφερόμενοι θα βρουν το αποτέλεσμα που τους ενδιαφέρει με τα αρχικά του ονόματος των μητέρων και τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης στους παρακάτω πίνακες.

 

Οριστικός Πίνακας Μοριοδότησης Νηπίων

Οριστικός Πίνακας Μοριοδότησης Βρεφών