Δείτε την πρόσκληση της 14ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς στις 23 Ιουλίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30, αποστείλατε τη πρόθεση συμμετοχής σας μέχρι 13:30 και τη ψήφο σας, από 13:30 έως 14:00 στο email: kakalias_e@petroupoli.gov.gr ή στο τηλέφωνο 213-2024486)

Αρχεία:
Πρόκληση της  15ης Έκτακτης  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.