Δείτε την πρόσκληση της 8ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ του Δήμου Πετρούπολης (Εθνικής Αντίστασης 61), στις 05 Μαρτίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ.