Δοκιμαστική ενεργοποίηση του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης Άμαχου Πληθυσμού στο πλαίσιο της άσκησης “Παρμενίων 2023”
Ο Δήμος Πετρούπολης ενημερώνει τους πολίτες ότι σήμερα Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2023, θα πραγματοποιηθεί δοκιμαστική ενεργοποίηση του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης Άμαχου Πληθυσμού, σε όλη την Επικράτεια, συμπεριλαμβανομένων του συνόλου των Σειρήνων Συναγερμού (ΣΣ) Πολιτικής Άμυνας, καθώς και των καμπανών των Ιερών Ναών, με σειρά βραχέων κωδωνισμών σε ταχύ ρυθμό διάρκειας (3΄) λεπτών.
Συγκεκριμένα, στην Αττική οι σειρήνες συναγερμού Πολιτικής Άμυνας θα ηχήσουν κατά τις ώρες 11:00 – 13:00 και γνωστοποιείται στο κοινό ότι η ενεργοποίησή τους έχει καθαρά δοκιμαστικό σκοπό και επομένως δεν υπάρχει λόγος σύγχυσης ή ανησυχίας.