Δείτε την πρόσκληση της 21ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής,  η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 27 Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Tρίτη και ώρα 13:30.

Αρχεία:
Πρόκληση της  21ης Τακτικής  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.