O ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου για την μελέτη και κατασκευή του έργου, άρθρο 50, περί δημόσιων συμβάσεων έργων με αξιολόγηση μελέτης και το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΩΗΝ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ» (αριθ. Μελέτης 35/2021), προϋπολογισμού 4.500.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV : 45200000-9.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου αναλύεται σε : Συνολικό κόστος εργασιών: 2.540.186,44 €, Γ.Ε. και Ο.Ε.: 457.233,56 €, Απρόβλεπτα: 449.613,00 €, Απολογιστικά χωρίς Γ.Ε & Ο.Ε.: 179.999,26 €, Αρχαιολογία: 2.000,00 €, ήτοι σύνολο: 3.629.032,26 € (χωρίς Φ.Π.Α.).

Ο Συστημικός Αριθμός του διαγωνισμού είναι: 193274.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε είκοσι έξι (26) ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.petroupoli.gov.gr .

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, 7 ημέρες πριν ήτοι έως  12/12/2022, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, 4 ημέρες πριν, το αργότερο έως  15/12/2022.

Διαγωνιζόμενος θα πρέπει να έχει επισκεφθεί, κατά την προετοιμασία της Προσφοράς του και το αργότερο μέχρι 5 ημέρες πριν την καταλυτική ημερομηνία του διαγωνισμού που περιγράφεται στην παράγραφο 7 της παρούσας, τον τόπο του Έργου και να έχει διαμορφώσει ιδία άποψη για τις τοπικές συνθήκες εκτέλεσης του αντικειμένου του Διαγωνισμού. Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να γνωστοποιήσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή με σχετικό αίτημα μέσω της ενότητας επικοινωνία της πλατφόρμας του διαγωνισμού του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε [5] ημερολογιακές μέρες πριν την επίσκεψη – ενημέρωση.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, ήτοι έως την 19/12/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 π.μ.

Η αποσφράγιση των προσφορών από την επιτροπή διαγωνισμού θα γίνει 19/12/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.

Ως κριτήριο ανάθεσης για το εν λόγω έργο, λαμβάνεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2. γ του Ν.4412/2016.

 

Αρχεία:

Αρχεία Διαγωνισμού