Αλλαγή στοιχείων λόγω υιοθεσίας (Μητρώα Αρρένων)

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση του υιοθετηθέντα ή αν αυτός είναι ανήλικος, του υιοθετήσαντα γονέα ή ενός των συζύγων (περίπτωση κοινής υιοθεσίας και από τους δύο συζύγους, ή υιοθεσίας από τον ένα σύζυγο του τέκνου του άλλου)
2. Αντίγραφο επικυρωμένο της δικαστικής απόφασης περί υιοθεσίας, άρθρα ΑΚ 1569, 1576, 1577, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584
3. Πιστοποιητικό περί μη άσκησης ενδίκων μέσων κατά της δικαστικής απόφασης
4. Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης με τα νέα στοιχεία
5. Αρχική ληξιαρχική πράξη γέννησης
6. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης των υιοθετησάντων γονέων*
7. Ληξιαρχική πράξη γάμου των των υιοθετησάντων γονέων*
* Δικαιολογητικά τα οποία αναζητούνται και υπηρεσιακά.
Αρχεία
• Αίτηση αλλαγής στοιχείων στα Μητρώα Αρρένων λόγω υιοθεσίας