Μητρώα Αρρένων

Για συναλλαγές με τα Μητρώα Αρρένων του Δήμου μας, επιλέξτε από την παρακάτω λίστα την συναλλαγή που σας ενδιαφέρει, ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε, συμπληρώστε τις παρεχόμενες αιτήσεις και καταθέσετε τα στην υπηρεσία μας, προσκομίζοντας την αστυνομική σας ταυτότητα ή θεωρημένη εξουσιοδότηση.

Στοιχεία Επικοινωνίας Μητρώου Αρρένων:

Κολοκοτρώνη 91-93 (έναντι Πλατείας ΗΡΩ, 13231, Πετρούπολη 
Τηλέφωνο: 210 5064090 – 094
Προϊστάμενος: 210 5064090
Φαξ.: 210 5054708
Email: dimoto@petroupoli.gov.gr


Εγγραφή αδήλωτου (Μητρώο Αρρένων) Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 1. Αίτηση ενδιαφερομένου αν είναι ενήλικος, ή αίτηση των γονέων αν είναι ανήλικος 2. Ληξιαρχική Πράξη γέννησης 3. Υπεύθυνη δήλωση περί εγγραφής στο μητρώο Αρρένων του ενδιαφερομένου αν είναι ενήλικος, ή του πατέρα (ή της μητέρας) αν είναι ανήλικος. 4. Πιστοποιητικό εγγραφής αδήλωτου που εκδίδεται από τον δήμο όπου πρόκειται να εγγραφεί ο…

Αλλαγή στοιχείων λόγω υιοθεσίας (Μητρώα Αρρένων) Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 1. Αίτηση του υιοθετηθέντα ή αν αυτός είναι ανήλικος, του υιοθετήσαντα γονέα ή ενός των συζύγων (περίπτωση κοινής υιοθεσίας και από τους δύο συζύγους, ή υιοθεσίας από τον ένα σύζυγο του τέκνου του άλλου) 2. Αντίγραφο επικυρωμένο της δικαστικής απόφασης περί υιοθεσίας, άρθρα ΑΚ 1569, 1576, 1577, 1579, 1580,…

Αλλαγή στοιχείων λόγω αναγνώρισης εξώγαμου τέκνου (Μητρώα Αρρένων) Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 1. Αίτηση ενδιαφερομένου ή αν είναι ανήλικος, κάθε προσώπου που ασκεί την γονική μέριμνα ή επιτροπεία 2. Επικυρωμένο αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης ή διαθήκης σε περίπτωση εκούσιας αναγνώρισης ή δικαστικής απόφασης, σε περίπτωση δικαστικής αναγνώρισης 3. Ληξιαρχική πράξης γέννησης με τα νέα στοιχεία 4. Ληξιαρχική πράξη γέννησης αρχική…

Αλλαγή στοιχείων λόγω αναγνώρισης εξώγαμου τέκνου από Έλληνα πατέρα και αλλοδαπή μητέρα (Καθορισμός ιθαγένειας) Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 1. Αίτηση ενδιαφερομένου ή αν είναι ανήλικος, κάθε προσώπου που ασκεί την γονική μέριμνα ή επιτροπεία 2. Επικυρωμένο αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης ή διαθήκης σε περίπτωση εκούσιας αναγνώρισης ή δικαστικής απόφασης, σε περίπτωση δικαστικής αναγνώρισης 3. Πρωτότυπο πιστοποιητικό αγαμίας της αλλοδαπής…

Διόρθωση τόπου γέννησης, θρησκεύματος, στοιχείων ληξιαρχικής πράξης.(Μητρώα Αρρένων) Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 1. Αίτηση ενδιαφερομένου 2. Πιστοποιητικό περί της εγγραφής στο Μητρώο Αρρένων.* 3. Ληξιαρχική πράξης γέννησης στην οποία να έχει καταχωρηθεί το προς διόρθωση στοιχείο. * Δικαιολογητικά τα οποία αναζητούνται και υπηρεσιακά. Αρχεία • Αίτηση διόρθωσης στοιχείων στα Μητρώα Αρρένων    

Διόρθωση κυρίου ονόματος (Μητρώα Αρρένων) Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 1. Αίτηση ενδιαφερομένου 2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης με καταχωρημένη τη διόρθωση 3. Πιστοποιητικό περί της εγγραφής στο Μητρώο Αρρένων* * Δικαιολογητικά τα οποία αναζητούνται και υπηρεσιακά Αρχεία • Αίτηση διόρθωσης στοιχείων στα Μητρώα Αρρένων    

Διόρθωση Επωνύμου, πατρωνύμου, μητρωνύμου (Μητρώα Αρρένων) Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 1. Αίτηση ενδιαφερομένου 2. Πιστοποιητικό Δήμου ή κοινότητας, από το οποίο να προκύπτουν τα εσφαλμένα και ορθά στοιχεία, του κατά περίπτωση προσώπου * 3. Πιστοποιητικό περί της εγγραφής στο Μητρώο Αρρένων* 4. Ληξιαρχική πράξη γέννησης με καταχωρημένη τη διόρθωση * Δικαιολογητικά τα οποία αναζητούνται και υπηρεσιακά Αρχεία • Αίτηση διόρθωσης στοιχείων…

Προσθήκη ελλείποντος τόπου γεννήσεως, θρησκεύματος, στοιχείων ληξιαρχικής πράξης (Μητρώα Αρρένων) Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 1. Αίτηση ενδιαφερομένου 2. Πιστοποιητικό, κατάλληλα προσαρμοζόμενο Δήμου ή Κοινότητας περί της εγγραφής στο Μητρώο Αρένων αυτού που έχει ελλιπή στοιχεία. * 3. Ληξιαρχική πράξης γέννησης στην οποία να έχει καταχωρηθεί το στοιχείο που λείπει. * Δικαιολογητικά τα οποία αναζητούνται και υπηρεσιακά Αρχεία • Αίτηση προσθήκης στοιχείων…

Χορήγηση Πιστοποιητικού Εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων Για τη χορήγηση πιστοποιητικού εγγραφής στα μητρώα αρρένων χρειάζεται: 1. Αίτηση ενδιαφερομένου Αρχεία • Αίτηση για χορήγηση πιστοποιητικού από τα Μητρώα Αρρένων

Επανεγγραφή ανύπαρκτων στα Μητρώα Αρρένων Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 1. Αίτηση ενδιαφερομένου 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του ενδιαφερομένου και των γονέων του* 3. Ληξιαρχική πράξη γέννησης * 4. Ληξιαρχική πράξη γάμου των γονέων* * Δικαιολογητικά τα οποία αναζητούνται και υπηρεσιακά Γίνεται επανεγγραφή στο Μητρώο Αρρένων, με τα ίδια στοιχεία και το έτος γέννησης Αρχεία • Αίτηση εγγραφής ανύπαρκτου στα Μητρώα…