Φυτεύσεις.

Η υπηρεσία προβαίνει σε φυτεύσεις μόνο σε πλατείες
Προσοχή:
α) Σε περίπτωση που έχει προκληθεί ζημιά σε πεζοδρόμιο κτλ από κάποιο δέντρο, πρέπει να απευθυνθούν στην Τεχνική Υπηρεσία (ή να κάνουν αίτηση στο πρωτόκολλο του Δήμου) και όχι στην Υπηρεσία Πρασίνου.
β) Για περιπτώσεις που αφορούν το πότισμα ή μη, πρέπει να απευθυνθούν στην Τεχνική Υπηρεσία (υδραυλικοί) και όχι στην Υπηρεσία Πρασίνου.
Πληροφορίες Δευτέρα-Παρασκευή 07:30-15:00 Τηλ. Κέντρο: 2105021300.