Κλάδεμα – Κοπή Δένδρων

α) Η υπηρεσία του Δήμου δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για την περιποίηση και τον καλλωπισμό των δέντρων που βρίσκονται εντός ιδιωτικών χώρων (αυλές, ακάλυπτοι κτλ).
β) Για τα φυτά και τα δέντρα επί των πεζοδρομίων, μπορούν να τα φροντίσουν τόσο οι ιδιοκτήτες των παρόδιων κατοικιών όσο και η υπηρεσία του Δήμου κατόπιν αιτήματος είτε τηλεφωνικώς στο τηλεφωνικό κέντρο του Αμαξοστασίου (210 5021300) είτε γραπτώς, καταθέτοντας αίτηση στο πρωτόκολλο του Δήμου.
γ) Για τα φυτά που είναι σε σχολεία, πλατείες και κτίρια που ανήκουν στο δημόσιο, οι πολίτες μπορούν να ενημερώνουν (σε περίπτωση που το επιθυμούν) με αίτημα είτε τηλεφωνικώς στο τηλεφωνικό κέντρο του Αμαξοστασίου (210 5021300), είτε γραπτώς, καταθέτοντας αίτηση στο πρωτόκολλο του Δήμου.