Η Φιλαρμονική του Δήμου Πετρούπολης κοντά στους νέους και τον Πολιτισμό

Η Φιλαρμονική του Δήμου Πετρούπολης κοντά στους νέους και τον Πολιτισμό.
Ο Δήμος Πετρούπολης με το Τμήμα Προγραμματισμού Ανάπτυξης και Οργάνωσης, σε συνεργασία με το Τμήμα Φιλαρμονικής, υπέβαλε πρόταση χρηματοδότησης στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για επιχορήγηση Φιλαρμονικών το 2020 με Προτεραιότητες:
• την ενίσχυση της ισότιμης πρόσβασης στον πολιτισμό και τη συμμετοχή του πολιτισμού στην κοινωνική ενσωμάτωση ευάλωτων ομάδων και νέων
• την ανάδειξη της προστιθέμενης αξίας των πολιτιστικών αποθεμάτων της Πετρούπολης με κινητικότητα, εξωστρέφεια και συνεργασία με άλλους φορείς
• την αισθητική καλλιέργεια των πολιτών
• τη δημιουργία νέων ακροατηρίων και την ανάδειξη του θεσμού του Διεθνούς Φεστιβάλ Πέτρας

Ο Τίτλος πράξης: Η φιλαρμονική του Δ. Πετρούπολης κοντά στους νέους και τον πολιτισμό