Δήμος Πετρούπολης

Με την  8/2020 απόφαση της Δ.Ε.Π. συντάχθηκε ο Κανονισμός παραχώρησης χρήσης σχολικών κτιρίων & σχολικών Γυμναστηρίων , ο οποίος εγκρίθηκε με την  66/2020 απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Πετρούπολης, ο οποίος εφαρμόζεται:
Α) Στα σχολικά γυμναστήρια των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης ( όπου υπάρχουν ) του Δήμου Πετρούπολης.
Β) Στις αίθουσες εκδηλώσεων – πολλαπλών χρήσεων και στους λοιπούς χώρους του συνόλου των λειτουργούντων σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του
Δήμου Πετρούπολης.
Διαβάστε το πλήρες κείμενο του Κανονισμού.