Έναρξη λειτουργίας Άυλης Συνταγογράφησης.

Έναρξη λειτουργίας Άυλης Συνταγογράφησης

Ο Δήμος Πετρούπολης ενημερώνει τους πολίτες, πως τέθηκε σε λειτουργία η διαδικασία της άυλης συνταγογράφησης, στο Σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.
Σύμφωνα με τη νέα διαδικασία, για όσους πολίτες έχουν επιλέξει ότι επιθυμούν άυλη συνταγογράφηση, δεν απαιτείται εκτύπωση της συνταγής φαρμάκων κατά τη συνταγογράφησή τους από τον ιατρό, αλλά δίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής παραλαβής της συνταγής τους μέσω μηνύματος στο κινητό τους τηλέφωνο (sms) ή/και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τους (email).

Αντίστοιχα, ο φαρμακοποιός θα εκτελεί μία άυλη συνταγή, είτε εισάγοντας στο σύστημα το barcode της συνταγής, το οποίο έχει λάβει ο πολίτης στο κινητό του τηλέφωνο ή/και στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο, είτε με αναζήτηση της συνταγής του πολίτη εισάγοντας τον ΑΜΚΑ του.
Για την εκτέλεση άυλης συνταγής μέσω του ΑΜΚΑ του πολίτη, ο φαρμακοποιός θα πρέπει να εισάγει στο σύστημα τον κωδικό (one time password) που θα λάβει ο πολίτης και τον οποίο θα πρέπει να του γνωστοποιήσει.
Μόλις ο φαρμακοποιός εισάγει τον κωδικό στο σύστημα, μπορεί να ανακτήσει και να εκτελέσει τη συνταγή.
Δείτε αναλυτικά τον οδηγό για την ενεργοποίηση της Άυλης Συνταγογράφησης ακολουθώντας τον σύνδεσμο: https://www.e-syntagografisi.gr/…/manual_nopaper_eprescript…