Δείτε την πρόσκληση της 1ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη στις 16 Ιανουαρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:45.

 

Αρχεία:
Πρόκληση της  1ης Τακτικής  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.