Δείτε την πρόσκληση της 14ης Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 07 Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

 

Αρχεία:
Πρόσκληση της 14ης Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.