Δείτε την πρόσκληση της 11ης Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 21 Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30.

Αρχεία:
Πρόσκληση της 11ης Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.