Δείτε την πρόσκληση της μέσω τηλεδιάσκεψης, 14ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 20:00.

Αρχεία:

Πρόσκληση της 14ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.