Δήμος Πετρούπολης

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019

Ο Δήμος Πετρούπολης σας ενημερώνει ότι για τις εμποροπανηγύρεις του Δήμου έτους 2019, η κατάθεση των αιτήσεων για τις άδειες των μικροπωλητών και οι κληρώσεις θα διεξαχθούν στις εξής ημερομηνίες:

Α/Α

ΕΜΠOΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
ΠΑΝΗΓΥΡΙΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΛΗΡΩΣΗΣ

1

ΑΓ. ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ

(επί της οδού Δωδεκανήσου από Μ. Μπότσαρη – μέχρι Αγ. Ιωάννου

12 & 13/05/2019

Από 20-03-19 έως και 8-04-19

15/04/2019 ΔΕΥΤΕΡΑ
ΩΡΑ 09:00, στο
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ του ΔΗΜΟΥ

2

ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ

(επί της οδού Αγ. Τριάδος από Σουλίου μέχρι Παπαδιαμάντη)

16 & 17/06/2019

Από 30-04-19 έως και 20-05-19

5/06/2019 ΤΕΤΑΡΤΗ
ΩΡΑ 09:00, στο
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ του ΔΗΜΟΥ

3

ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

(επί της οδού Πίνδου από Περικλέους μέχρι Ρ. Φεραίου)

14 & 15/08/2019

Από 25-06-19 έως και 15-07-19

22/07/2019 ΔΕΥΤΕΡΑ
ΩΡΑ 09:00
στο ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

4

ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

(επί της Δωδεκανήσου
από Μ. Μπότσαρη μέχρι Αγ. Ιωάννου)

25 & 26/10/2019

Από 4-09-19 έως και 24-09-19

9/10/2019 ΤΕΤΑΡΤΗ
ΩΡΑ 09:00, στο
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ του ΔΗΜΟΥ

Για κάθε εμποροπανήγυρη θα κατατίθεται ξεχωριστή αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία) που θα συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Βεβαίωση Δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου από το Δήμο μόνιμης κατοικίας του εμπόρου.

  2. Βιβλιάριο υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων.

  3. Για τους κατόχους άδειας λαϊκών αγορών, φωτοτυπία του βιβλιαρίου της κατηγορίας που διαθέτουν.

  4. Για τους κατόχους άδειας υπαίθριου εμπορίου, φωτοτυπία της άδειας.

  5. Για τους δημότες Πετρούπολης, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Αρχεία:
Αίτηση συμμετοχής