Δείτε την πρόσκληση της 2ης Τακτική Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 13 Σεπτεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00.

 

Αρχεία:
Πρόσκληση 2ης Τακτικής Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής.