Δείτε την πρόσκληση της 20ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής,  η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 14 Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Tρίτη και ώρα 12:30.

Αρχεία:
Πρόκληση της  20ης Τακτικής  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.