Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάδειξη αναδόχου, για την εκτίμηση της αγοραίας αξίας αγροτεμάχιου στη θέση “ΚΙΡΚΑ” ή  “ΜΠΑΛΗ” του Δήμου Μαρκόπουλου Μεσόγειας, από πιστοποιημένο εκτιμητή.