Δείτε την πρόσκληση της 1ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος – Γραφείο Δημάρχου ) στις  13 Ιανουαρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.