Οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στην υπηρεσία για πληροφορίες σχετικά με τα εγκαταλειμμένα οχήματα.
Επίσης μπορούν να υποβάλλουν αιτήματα τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά, για αυτοψίες της υπηρεσίας σε περίπτωση που πιστεύουν ότι υπάρχουν τέτοια οχήματα οπουδήποτε εντός των ορίων του Δήμου. Σε περίπτωση που θα θέλουν να ενημερώσουν ηλεκτρονικά, καλό θα ήταν να αναφέρουν τα εξής: Αρ. Κυκλοφορίας, Μάρκα, Μοντέλο, Χρώμα, Διεύθυνση οχήματος, περιγραφή και γενικές πληροφορίες/παρατηρήσεις. Τέλος αν επιθυμούν να μάθουν αν η Υπηρεσία απομάκρυνε με την διαδικασία των εγκαταλειμμένων οχημάτων κάποιο όχημα το οποίο τους ανήκε, θα πρέπει να κάνουν γραπτή αίτηση στο πρωτόκολλο του Δήμου περιγράφοντας τα στοιχεία του οχήματος για το οποίο ενδιαφέρονται (αρ. κυκλοφορίας ή αρ. πλαισίου, μάρκα/μοντέλο, χρώμα), πότε περίπου το πήρε ο Δήμος (χρονολογία), αν οι πινακίδες κυκλοφορίας είχαν αφαιρεθεί ή όχι και σε ποια διεύθυνση ήταν σταθμευμένο το όχημα. Στην αίτηση αυτή θα πρέπει να επισυνάψουν:
1) φωτοτυπία της ταυτότητας τους (μπρος-πίσω),
2) φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας του εν λόγω οχήματος (αν υπάρχει) ή οποιοδήποτε έγγραφο που να αποδεικνύει ότι το όχημα τους ανήκε, διαφορετικά μια υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι είναι οι ιδιοκτήτες.
Τηλ Κέντρο: 2105021300, e-mail: auto-otkz@petroupoli.gov.gr