Οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στην υπηρεσία για πληροφορίες σχετικά με τα εγκαταλειμμένα οχήματα. Επίσης μπορούν να υποβάλλουν αιτήματα τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά, για αυτοψίες της υπηρεσίας σε περίπτωση που πιστεύουν ότι υπάρχουν τέτοια οχήματα οπουδήποτε εντός των ορίων του Δήμου. Σε περίπτωση που θα θέλουν να ενημερώσουν ηλεκτρονικά, καλό θα ήταν να αναφέρουν τα εξής:…