Εγγραφή – διαγραφή ετεροδημοτών στους εκλογικούς καταλόγους.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση ετεροδημότη (Εκτυπώνεται ηλεκτρονικά από την υπηρεσία μας)
2. Αστυνομική ταυτότητα.