Δείτε την πρόσκληση της  1ης Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς στις 13 Ιανουαρίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30, (αποστείλατε τη πρόθεση συμμετοχής σας μέχρι 11:30 και τη ψήφο σας, από 11:30 έως 12:00 στα email: symvoulio@petroupoli.gov.gr ή kakalias_e@petroupoli.gov.gr ή στο τηλέφωνο 213-2024486)

 

Αρχεία:

Πρόσκληση της 1ης Έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.