Δείτε την πρόσκληση της 2ης Έκτακτης  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς στις 12 Ιανουαρίου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, αποστείλατε τη πρόθεση συμμετοχής σας μέχρι 13:00 και τη ψήφο σας, από 13:00 έως 13:30 στο email: symvoulio@petroupoli.gov.gr ή στο τηλέφωνο 213-2024486)

 

Αρχεία:
Πρόκληση της  2ης Έκτακτης  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.