Δείτε την πρόσκληση της  μέσω τηλεδιάσκεψης  27ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 20:00.

Αρχεία:

Πρόσκληση της 27ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.