Δείτε την πρόσκληση της  μέσω τηλεδιάσκεψης  26ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 19:00.

Αρχεία:

Πρόσκληση της 26ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.