Δείτε την πρόσκληση της 27ηςΤακτικής Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 28 Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30

Αρχεία:
Πρόκληση της  27ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.