Δείτε την πρόσκληση της  μέσω τηλεδιάσκεψης  24ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 20:30.

Αρχεία:

Πρόσκληση της 24ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.