Καθημερινή απολύμανση του Δημοτικού Λεωφορείου.

Ανακοινώνεται στους δημότες Πετρούπολης ότι με την αρ.πρωτ. 17318/18-11-2020 Απόφαση Δημάρχου, θα γίνεται κάθε μέρα απολύμανση του Δημοτικού Λεωφορείου μετά το τέλος των δρομολογίων του, προκειμένου την ασφαλέστερη χρήση λόγω covid 19.