Δείτε την πρόσκληση της   μέσω τηλεδιάσκεψης 9ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29 Απριλίου 2020 και ώρα 20:30.
Αρχεία:
Πρόσκληση της 9ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.