Δείτε την πρόσκληση της  διά περιφοράς  3ης Έκτακτης συνεδρίασης, λόγω των κατεπειγουσών χρονικών προθεσμιών, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 24 Απριλίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 (παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τη πρόθεση συμμετοχή σας καθώς και τη ψήφο σας ανά θέμα, στις 24/04/2020 & ώρα από 10:00 έως 11:00 στο e-mail:kakalias_e@petroupoli.gov.gr ή στο τηλέφωνο 213-2024486).
 
Αρχεία:
Πρόκληση της 3ης Έκτακτης Συνεδρίασης.