Δήμος Πετρούπολης

Δήλωση Γέννησης.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1. Ιατρικό Πιστοποιητικό γέννησης (κλινικής ή νοσοκομείου)
2. Αστυνομικές ταυτότητες των γονέων
3. Πράξη προσδιορισμού επωνύμου τέκνων, ιδίως για τη σειρά γέννησης.
4. Βιβλιάριο Υγείας του παιδιού

Για τη δήλωση υπάρχει προθεσμία 10 ημερών από τη γέννηση.
Οι αλλοδαποί, χρειάζεται να προσκομίσουν μεταφρασμένα διαβατήρια ή πιστοποιητικό γάμου.