Δήμος Πετρούπολης

Δήλωση Υιοθεσίας.

Η υιοθεσία δηλώνεται στο τόπο κατοικίας του υιοθετούντος και συντάσσεται νέα ληξιαρχική πράξη γεννήσεως του υιοθετημένου.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση του ενδιαφερομένου ή του ασκούντος την γονική μέριμνα
2. Δικαστική απόφαση περί της υιοθεσίας
3. Πιστοποιητικό περί μη άσκησης ενδίκων μέσων κατά της δικαστικής απόφασης
4. Αρχική ληξιαρχική πράξη γεννήσεως
5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης των υιοθετησάντων
6. Ληξιαρχική πράξη γάμου των υιοθετησάντων
7. Αστυνομικές ταυτότητες των υιοθετησάντων
 Αρχεία
 Αίτηση για Ληξιαρχείο