Ληξιαρχείο

Για συναλλαγές με το Ληξιαρχείο του Δήμου μας, επιλέξτε από την παρακάτω λίστα την συναλλαγή που σας ενδιαφέρει, ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε, συμπληρώστε τις παρεχόμενες αιτήσεις και καταθέσετε τα στην υπηρεσία μας, προσκομίζοντας την αστυνομική σας ταυτότητα ή θεωρημένη εξουσιοδότηση.

Στοιχεία Επικοινωνίας Ληξιαρχείου:

Κολοκοτρώνη 91-93 (έναντι Πλατείας ΗΡΩ, 13231, Πετρούπολη 
Τηλέφωνο: 210 5064096 – 097
Φαξ.: 210 5064095

Email: lhxiarxos@petroupoli.gov.gr


Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως. Για έκδοση Ληξιαρχικής Πράξης γέννησης  απαιτείται : 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου. Οι ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως, εκδίδονται εφόσον έχει τελεστεί η γέννηση εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Πετρουπόλεως.Αρχεία • Αίτηση για Ληξιαρχείο

Ληξιαρχική Πράξη Γάμου. Για έκδοση Ληξιαρχικής Πράξης γάμου  απαιτείται : 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου. Οι ληξιαρχικές πράξεις γάμου, εκδίδονται εφόσον έχει τελεστεί ο γάμος εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Πετρουπόλεως.Αρχεία • Αίτηση για Ληξιαρχείο

Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου. Για έκδοση Ληξιαρχικής Πράξης θανάτου  απαιτείται : 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου. Οι ληξιαρχικές πράξεις θανάτου, εκδίδονται εφόσον έχει αποβιώσει και έχει δηλωθεί στο Δήμο Πετρουπόλεως ή έχει ταφεί εντός των διοικητικών ορίων του.Αρχεία • Αίτηση για Ληξιαρχείο      

Επανάκτηση πατρικού επωνύμου έγγαμης γυναίκας . Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 1. Αίτηση της ενδιαφερομένης, στο ληξιαρχείο του τόπου όπου έχει δηλωθεί ο γάμος. 2. Αστυνομική ταυτότητα της ίδιας. 3. Υπεύθυνη δήλωση Αρχεία • Έντυπο αίτησης επανάκτησης πατρικού επωνύμου έγγαμης γυναίκας • Υπεύθυνη δήλωση επανάκτησης    

Δήλωση Θανάτου

4 Αυγούστου 2018

Δήλωση Θανάτου. Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 1. Το ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου συμπληρωμένο από το νοσοκομείο ή ιδιώτη ιατρό 2. Αστυνομική ταυτότητα του θανόντος 3. Σε περίπτωση απώλειας της Αστυνομικής ταυτότητας χρειάζεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 από πρόσωπο Α' βαθμού συγγένειας. Για τη δήλωση και έκδοση άδειας ταφής υπάρχει προθεσμία 24 ωρών πριν την ταφή. Το Ληξιαρχείο λειτουργεί όλες τις…

Δήλωση Διαζυγίου

4 Αυγούστου 2018

Δήλωση Διαζυγίου. Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 1. Διαζευκτήριο της αρχιεπισκοπής πρωτότυπο (για θρησκευτικό γάμο) 2. Απόφαση διαζυγίου και πιστοποιητικό τελεσιδικίας ίδιου πρωτοδικείου πρωτότυπο (για πολιτικό γάμο). Η δήλωση γίνεται από ένα εκ των δύο διαζευγμένων με την ταυτότητά του, εντός τριάντα (30) ημερών.  

Δήλωση Γάμου

4 Αυγούστου 2018

Δήλωση Γάμου. Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 1. Δήλωση τέλεσης γάμου από ιερέα ή δήμαρχο (σε περίπτωση πολιτικού γάμου) 2. Αστυνομικές ταυτότητες του ζεύγους Ο γάμος δηλώνεται μόνο στον τόπο τέλεσης από τον ένα εκ των δύο συζύγων ή τρίτο πρόσωπο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο (εντός 40 ημερών).    

Δήλωση Βάπτισης

4 Αυγούστου 2018

Δήλωση Βάπτισης. Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 1. Η δήλωση τέλεσης βάφτισης του ιερέα, υπογεγραμμένη και από τους δύο γονείς. 2. Η Δήλωση γίνεται παρουσία και των δύο γονέων με τις ταυτότητές τους, αν  δεν μπορεί να παραστεί ο ένας εκ των δύο τότε κάνει εξουσιοδότηση στον  γονέα που θα παραστεί. 3. Η Δήλωση γίνεται είτε στο Ληξιαρχείο του…

Δήλωση Γέννησης

4 Αυγούστου 2018

Δήλωση Γέννησης. Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 1. Ιατρικό Πιστοποιητικό γέννησης (κλινικής ή νοσοκομείου) 2. Αστυνομικές ταυτότητες των γονέων 3. Πράξη προσδιορισμού επωνύμου τέκνων, ιδίως για τη σειρά γέννησης. 4. Βιβλιάριο Υγείας του παιδιού Για τη δήλωση υπάρχει προθεσμία 10 ημερών από τη γέννηση. Οι αλλοδαποί, χρειάζεται να προσκομίσουν μεταφρασμένα διαβατήρια ή πιστοποιητικό γάμου.    

Δήλωση Υιοθεσίας

4 Αυγούστου 2018

Δήλωση Υιοθεσίας. Η υιοθεσία δηλώνεται στο τόπο κατοικίας του υιοθετούντος και συντάσσεται νέα ληξιαρχική πράξη γεννήσεως του υιοθετημένου. Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου ή του ασκούντος την γονική μέριμνα 2. Δικαστική απόφαση περί της υιοθεσίας 3. Πιστοποιητικό περί μη άσκησης ενδίκων μέσων κατά της δικαστικής απόφασης 4. Αρχική ληξιαρχική πράξη γεννήσεως 5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης των υιοθετησάντων 6. Ληξιαρχική πράξη…